Communicatie

Panel Sportvisserij Zuidwest Nederland

In augustus 2021 zijn we gestart met het vormen van het Panel Sportvisserij Zuidwest Nederland. Om de werkzaamheden in goede banen te leiden werkt Sportvisserij ZWN samen met marktonderzoeksbureau MWM2. Dit bureau houdt het ledenbestand actueel, voert de onderzoeken uit en vormde samen met ons het panel. Aan de start is door MWM2 een willekeurig aantal bestuursleden van hengelsportverenigingen en sportvissers geselecteerd en per mail uitgenodigd om deel te nemen aan het panel. Wij vroegen hen om enkele basisgegevens in te vullen. Aan de hand van deze informatie worden zij in de toekomst uitgenodigd voor relevante onderzoeken.

Representatief
Voor een goede afspiegeling van de ruim 200 hengelsportverenigingen en 200.000 sportvissers is gestreefd naar een zo representatief mogelijk panel. De representativiteit wordt geborgd door rekening te houden met variabelen als leeftijd, geslacht en regio. Het Panel bestaat uit ongeveer 1.000 leden.

Onderzoeken
De aangemelde leden van het Panel ontvangen maximaal vier keer per jaar een e-mail met een link naar het onderzoek. Bij elk onderzoek vragen we de leden een korte online vragenlijst in te vullen. De vragen gaan bijvoorbeeld over de kwaliteit van viswater, bereikbaarheid en bevisbaarheid of ervaring met onze dienstverlening. De onderwerpen van de onderzoeken staan niet op voorhand vast, maar worden mede bepaald door de reacties van de panelleden. De resultaten bieden de federatie inzichten die van belang zijn om het beleid te verkennen, te toetsen en richting te geven. Na afloop van het onderzoek communiceren wij de resultaten op de panelwebsite (alleen voor panelleden) en de algemene website van Sportvisserij ZWN. Hier staat tevens vermeld welke acties wij ondernemen naar aanleiding van de resultaten.
Het panel is geen vervangend maar juist een extra platform om met elkaar in contact te treden en de betrokkenheid en participatie binnen de sportvisserij in Zuidwest Nederland te vergroten.

Tot nu toe
Op het moment van schrijven zijn er twee onderzoeken uitgevoerd via het Panel Sportvisserij Zuidwest Nederland. Wij zagen bij beide onderzoeken hoge betrokkenheid; het eerste onderzoek is door 77% van de leden ingevuld en het tweede door 64%. De resultaten maakten inzichtelijk wat de panelleden belangrijke onderwerpen vinden binnen de sportvisserij en wat de verenigingen en de federatie aan activiteiten verrichten. Om het beleidsplan ‘Samen naar Buiten’ te inventariseren voerden wij onder andere een tweede onderzoek uit. De resultaten uit beide onderzoeken zijn meegenomen tijdens de ontwikkeling van het nieuwe beleidsplan 2022+, dat tijdens de ALV op 19 mei aanstaande ter besluitvorming zal worden voorgelegd.

Vang5

Sportvisserij Nederland startte in het voorjaar van 2021 met de bewustwordingscampagne ‘Vang5’. De campagne roept op dat iedereen z’n visplek netjes achterlaat door vijf stuks zwerfafval mee te nemen of vijf minuten op te ruimen. In het kader van deze campagne sloot Sportvisserij ZWN zich aan bij twee etappes van de Beach Cleanup Tour: op 4 augustus in Domburg samen met Sportvisserij Nederland en op 12 augustus in Scheveningen samen met hengelsportvereniging GHV het Groene Hart en Sportvisserij Nederland. Voor de sportvissers die graag een handje wilden helpen lagen er vanuit Vang5 speciale opruimsets klaar. De in totaal 3.000 vrijwilligers haalden tijdens de gehele Beach Cleanup Tour maar liefst 4.641 kilo afval van de Nederlandse stranden! Wij zijn voornemens Vang5 in 2022 actiever in te zetten en extra onder de aandacht van hengelsportverenigingen en sportvissers te brengen.

Instagram

Sportvisserij ZWN zocht naar communicatiemiddelen om de jeugd meer te bereiken, waarvoor Instagram zich uitstekend leent. Daarom richtten we in juni 2021 een eigen Instagrampagina op. Sinds de start posten we in samenwerking met Zeth wekelijks leuke vistips, de vangst van de week, visgrapjes en de visquiz. Ook gebruiken we dit kanaal om federatieve jeugdwedstrijden en jeugdevenementen onder de aandacht te brengen. Met succes, want tijdens onze activiteiten waren meerdere kinderen aanwezig die zich via Instagram hadden aangemeld. Het aantal volgers staat inmiddels op 430 en groeit nog altijd door.