Kerngegevens

Organisatie

Aantal aangesloten sportvissers 171.818
Extra VISpas 15.850
JeugdVISpas 12.318
Aantal aangesloten verenigingen 200
Aantal Dagelijkse Bestuursleden 3
Aantal bestuursleden 3
Aantal medewerkers 11

Inkomsten

Ontvangen afdrachten € 1.818.563
Overige inkomsten € 22.210

 

 

Uitgaven

Personeelskosten € 817.371
Huisvesting en Kantoor € 195.931
Bestuur € 16.051
Commissies € 64.394
Huren en pacht € 61.593
Viswaterbeheer/Controle € 39.354
Projecten € 170.149
Overige incl. afschrijvingen € 77.393