Verslag Algemene Ledenvergadering

ALV 2021

Op woensdag 8 september 2021 hield Sportvisserij Zuidwest Nederland de Algemene Ledenvergadering nadat deze eerder in het jaar was uitgesteld. Ondanks alle RIVM-maatregelen vanwege covid-19 mocht
er gelukkig weer meer dan in 2020. Zo is de buffettraditie voorafgaand aan de vergadering in ere hersteld en waren er twee personen per vereniging in
de zaal aanwezig. Andere deelnemers konden net als in het voorgaande jaar digitaal deelnemen.

De opkomst was met 50 verenigingen, waarvan 10 digitaal, bijna als vanouds. Waarnemend voorzitter Ad van Hees startte de hybride vergadering met een terug- en vooruitblik. Ook hielden we een minuut stilte
voor de overledenen in 2021. Van Hees lichtte het proces m.b.t. organisatieontwikkeling mondeling toe en vertelde wat de volgende stappen worden. Met als eerste stap een consultatieronde bij de verenigingen.
Het secretarieel jaarverslag is ongewijzigd vastgesteld. Tijdens de behandeling van de begroting en federatieve afdracht per motie vroeg een aantal verenigingen een schriftelijke stemming voor een federatieve
afdrachtverlaging van €1,- per aangesloten sportvisser. De meerderheid van de Algemene Ledenvergadering stemde niet in met deze motie. Wel is er ingestemd met alle financiële stukken die secretaris Wil van Gils presenteerde. Het bestuur is decharge verleend voor het gevoerde beleid. Daarna stemden de leden in om een Fonds Voorzieningen Sportvisserij ZWN te vormen.

Ook Ben van de Bos gaf een presentatie. Hij liet de voornemens ten aanzien van Jeugdactiviteiten zien en vroeg daarbij om input. Maurice Leeser en Joscha de Vries van het Sportkabinet presenteerden het proces dat tot een nieuw beleidsplan moet leiden.

Voor de (her-)benoemingen vonden tevens stemmingen plaats. Wil van Gils en Henk Embregts zijn bij acclamatie herkozen voor een periode van drie jaar. Frits in ‘t Groen is gekozen tot penningmeester en Marcel Brevé tot bestuurslid met de portefeuille zout, beiden voor een periode van drie jaar. Anne van Zanten van HSV Groot Ammers en Addy Broeken van KEHV Het Wachtertje zijn uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar.

Sportvisserij ZWN kijkt al met al terug op een goede en vruchtbare Algemene Ledenvergadering. We hopen aanstaande 19 mei 2022 weer een volledig fysieke vergadering te organiseren.

Onderscheidingen

Op grond van het federatieve onderscheidingenbeleid en in het kader van jubilea kregen in 2021 de volgende personen een zilveren speld uitgereikt:

  • Derk van Eck van HSV De Voorn
  • Rinus IJssebaart van HSV ONI
  • Louis Antonis van HSV Ons Vermaak